60% werknemers vreest sneuvelen jobs door computerisering

60% werknemers vreest sneuvelen jobs door computerisering

Jobcreatie door investeren in kennis en innovatie schiet volgens 2 op 3 tekort

6 op 10 werknemers in ons land vrezen de gevolgen voor de tewerkstelling door de groeiende automatisering van kantoorjobs. Dit is opvallend meer dan hun collega’s in de buurlanden Nederland en Duitsland. Het antwoord op deze trend is volgens de grote meerderheid van werkgevers en werknemers het creëren van nieuwe jobs door te investeren in een kennisgedreven bedrijfsmodel en economie. In de praktijk wordt de evolutie van werknemer naar kenniswerker volgens zowel werknemers als werkgevers slechts schoorvoetend gezet.

Dat blijkt uit een onderzoek van Tempo-Team uitgevoerd door het onafhankelijk studiebureau InSites Consulting in drie verschillende landen (België, Nederland en Duitsland). In het onderzoek wordt bij 600 werkgevers en 1.857 werknemers gepeild naar hun perceptie over de impact en aanpak van belangrijke veranderingen op de arbeidsmarkt.

Experten gaan ervan uit dat bijna 1 op 2 jobs* zoals we die vandaag kennen de komende 10 à 20 jaar zullen geautomatiseerd worden. Tempo-Team onderzocht of werknemers en werkgevers in ons land zich hiervan bewust zijn en hoe zij hierop reageren.

De Belgische werknemers (60%) blijken erg bezorgd over de toenemende automatisering op de werkvloer. Deze treft na de industrie nu ook de dienstensector. Volgens hen zal dat veel banen kosten in de toekomst. Vergeleken met hun collega’s in Nederland (53%) en Duitsland (42%) zijn de Belgische werknemers het meest pessimistisch over deze omwenteling op de arbeidsmarkt.

De ‘computerisering’ van de werkvloer zal verder volgens ruim 1 op 2 werknemers in België (55%), Nederland (53%) en Duitsland (57%) niet enkel jobs vernietigen, maar ook een belangrijke impact hebben op de manier waarop we werken.

Ook de werkgevers vrezen dat de automatisering veel banen zal doen verdwijnen in de toekomst. Maar in tegenstelling tot de werknemers zijn de werkgevers in ons land (54%) hierover minder verontrust vergeleken met deze in Nederland (63%) en Duitsland (55%).

“Door de automatisering sneuvelen heel wat jobs zoals we die vandaag kennen. Maar er zullen ook nieuwe jobs gecreëerd worden, die op hun beurt andere vaardigheden en kennis vereisen. Om deze uitdaging aan te gaan is het belangrijk om te investeren in opleiding, carrièreplanning en loopbaanbegeleiding van werknemers om hen verder te laten evolueren naar kenniswerkers in een kennisgedreven bedrijfsomgeving. Leren ondernemen, innoveren en werken met kennis is immers cruciaal voor onze toekomst,” aldus Philippe Melis, arbeidsmarktexpert bij Tempo-Team, gespecialiseerd in arbeidsmarktactivering.

Te weinig investeringen in kennis en innovatie
Maar net hier wringt het schoentje. Slechts 1 op 3 werknemers (36%) en de helft van de werkgevers (53%) zeggen dat hun bedrijf voldoende aandacht besteedt aan het verbeteren van kennis, een goede kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaring. Toch vinden zowel werknemers (59%) als werkgevers (64%) dat kennis de belangrijkste grondstof is voor toekomstige groei en dus tewerkstelling.

Amper 1 op 4 werknemers (24%) en nauwelijks de helft van de werkgevers (41%) bevestigen dat hun bedrijf voldoende investeert in een kader dat kennis, creativiteit en innovatie stimuleert. Ook de bestaande kennis binnen het bedrijf wordt volgens ruim 1 op 3 werkgevers (40%) en werknemers (36%) onvoldoende aangewend. Dit alles leidt tot te weinig innovatie aldus 1/3de van de werknemers (28%) en werkgevers (34%).

Kennismanagement schiet tekort
 “Het onderzoek gaat verder na of het management in bedrijven voldoende afgestemd is op groei en productiviteitsverbetering gedreven door kennis en innovatie. Aan zowel werkgevers als werknemers werd gevraagd of hun bedrijf beantwoordt aan de criteria om een goed klimaat voor kenniswerk en –innovatie te creëren. Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek is hier werk aan de winkel,” aldus Philippe Melis.

Om werknemers voldoende ruimte te geven om hun kennis aan te wenden om creatieve ideeën te ontwikkelen en te innoveren moeten zij voldoende verantwoordelijkheid, autonomie en vertrouwen krijgen. 29% van de werknemers en maar liefst 53% van de werkgevers stelt dat dit te weinig het geval is. Verder moet het management zich vooral richten op het resultaat. Ook hier vinden 2 op 3 werknemers (64%) en de helft van de werkgevers (56%) dat dit onvoldoende gebeurt.

Onderaan persbericht kan u extra informatie downloaden:
- Grafiek persbericht: Beter klimaat creëren voor kenniswerken en innovatie
- Perspresentatie: Kennis als antwoord op automatiseringsgolf
- Tips om kennis als motor van innovatie, groei en jobcreatie te stimuleren

Voor extra duiding en commentaar van Monique Ramioul, verantwoordelijke onderzoeksgroep Arbeid en Organisatie van het HIVA, kan u Karin Struys contacteren op 0499 03 57 22 of via mail naar karin@upr-corporate.be

*Dit blijkt uit het onderzoek ‘The Future of Employment: how susceptible are jobs to computerisation’ van Carl Benedikt Frey en Michael A. Osborne verbonden aan de Oxford Martin School  

***

Over Tempo-Team
Tempo-Team is een van de grootste HR-dienstverleners gespecialiseerd in uitzendarbeid en HR-services in België, Duitsland en Nederland. Met >400 medewerkers, 115 kantoren en inhouse vestigingen stelt Tempo-Team in België jaarlijks ongeveer 60.000 uitzendkrachten te werk. Tempo-Team is een toonaangevende marktspeler op het vlak van uitzendarbeid, inhouse services en huishoudelijke hulp via het stelsel van dienstencheques.

Daarnaast is Tempo-Team Professionals partner van bedrijven op het gebied van contracting, werving en selectie, testing en assessment, en training en development. Met Exselsia is Tempo-Team Professionals ten slotte actief op het vlak van outsourcing van front office en reception services. Tempo-Team is actief in België, Nederland, Duitsland en maakt deel uit van Randstad Holding, de tweede grootste HR dienstverlener ter wereld die topposities bekleedt in Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zwitserland, Polen en het Zuidoosten van de Verenigde Staten.  www.tempo-team.be

Contacteer ons
Over UPR Corporate

UPR Corporate is een full-service public relations & communicatie kantoor, opgericht in 1998. 

UPR Corporate vertaalt uw bedrijfs- en marketingdoelstellingen naar sterke boodschappen voor media en stakeholders met één duidelijk doel: uw naam, merk, product of dienst geloofwaardig en effectief communiceren naar uw doelgroepen. 

UPR Corporate is actief in 3 prioritaire expertisevelden: 
Corporate communication: reputatie, merkbewustzijn en merkbekenheid opbouwen en ondersteunen. 
Brand & product communication: lanceren en ondersteunen van merken, producten en diensten. 
Crisis preparedness & communication: pro- en re-actief beschermen van uw reputatie, merk, producten en diensten

UPR Corporate
Nieuwelaan 127
1853 Strombeek-Bever