Tetra Pak lanceert Sustainability Update 2014

Tetra Pak lanceert Sustainability Update 2014

Volledige transparantie over proactieve aanpak op gebied van mens, milieu en onderwijs

Tetra Pak®, wereldmarktleider in oplossingen voor verpakkingen en voedselverwerking, presenteert de Sustainability Update 2014. Het rapport toont de bedrijfsresultaten van 2013 op het gebied van milieuprestaties, MVO en verantwoord bestuur. Het gaat in detail in op het terugdringen van voedselverspilling, beperken van de klimaatimpact, sociale initiatieven en de ontwikkeling van 100% hernieuwbare verpakkingen.

Highlights van het rapport:

- Verdubbeling biobased doppen: in 2013 werden 1,1 miljard verpakkingen met van plastic uit suikerriet gemaakte doppen geleverd aan klanten; bijna een verdubbeling van het aantal verkochte verpakkingen in 2012.

- Voedselverspilling beperken door innovatie: de introductie van Tetra Alcross® RO Lite in 2013 voorziet kleine en middelgrote kaasproducenten van een filtratie-oplossing waardoor wei, een bijproduct van de kaasbereiding dat als afval werd beschouwd, kan worden gebruikt en daardoor weer waarde krijgt.

- Klimaatimpact 2020 gelijk aan 2010: Tetra Pak investeert veel tijd en middelen in de ontwikkeling van systemen en methoden om klimaatgegevens op een betrouwbare manier te verzamelen. Uit de resultaten van afgelopen jaar, die werden gecontroleerd en gevalideerd door een onafhankelijk extern adviesbureau, bleek dat het bedrijf goed op weg is om de 2020 doelstellingen te behalen. Ondanks de groei van de activiteiten streeft Tetra Pak ernaar om de klimaatimpact in de gehele waardeketen te handhaven op het niveau van 2010.

- Voedzame dranken voor 64 miljoen schoolkinderen: Tetra Pak verzorgt voor 64 miljoen schoolgaande kinderen melk uit Tetra Pak verpakkingen. Zo krijgen 45.000 schoolkinderen in Burma vanaf juni 2013 drie jaar lang veilig verpakte melk.

- Ondersteunen van lokale boeren: Tetra Pak zorgde in samenwerking met PRAN Dairy Ltd voor twee faciliteiten in Bangladesh - zogenaamde Dairy Hubs - waar melk verzameld, getest en gekoeld kan worden. Tegelijkertijd dienen de faciliteiten als trainingscentra voor lokale boeren. Met als gevolg dat de gemiddelde dagelijkse opbrengst per koe met 80% is gestegen én dat het gemiddelde maandelijkse inkomen van 2.000 boeren meer dan verdubbeld is in de periode oktober 2010 tot en met december 2013.

Ook op lokaal niveau - in de Benelux - werden resultaten behaald die bijdragen aan de duurzaamheidsstrategie:

- 92% van de in de Benelux door Tetra Pak geleverde verpakkingen bevatte FSC-board: bijna driekwart van deze verpakkingen vermeldde ook het FSC-label, in België was dit 75%, in Nederland 67%.

- Educatief programma voor kinderen: in samenwerking met de ngo GoodPlanet en Bos+ lanceerde Tetra Pak in 2011 een educatief programma ‘De Boom In’ om kinderen meer vertrouwd te maken met het bos en met duurzaam bosbeheer. De voorbije 3 jaar namen scholen vanuit alle provincies in Vlaanderen  deel aan de educatieve workshops. Om ook in de toekomst zoveel mogelijk scholen te bereiken in Vlaanderen bouwde Tetra Pak in samenwerking met de partners een educatieve website waar leerkrachten en kinderen extra materialen vinden om rond en in het bos te werken. Meer info via: www.deboomin.eu.

Dennis Jönsson, CEO van Tetra Pak Group: "Het merk Tetra Pak is gebaseerd op de belofte: PROTECTS WHAT'S GOOD. Dat heeft in hoofdzaak betrekking op het beschermen van voedsel. Maar gaat ook over de bescherming van mensen: onze medewerkers, de landen waarin wij actief zijn en de samenleving als geheel. En het gaat over het beschermen van de toekomst; door het ontwikkelen van producten en diensten die de activiteiten van onze klanten op een duurzame manier ondersteunen en door zó te handelen dat we de toekomst van onze planeet beschermen. Met dit rapport geven wij een update over de vooruitgang die wij het voorbije jaar hebben geboekt ten aanzien van deze belofte."

Ga naar http://sustainability.tetrapak.com/ voor meer informatie over het Duurzaamheidsbeleid van Tetra

Pak of download het rapport via http://sustainability.tetrapak.com/downloads

 

 Over Tetra Pak

Tetra Pak is wereldmarktleider in voedselverwerkings- en verpakkingsoplossingen. In nauwe samenwerking met klanten en leveranciers, maakt Tetra Pak veilige, innovatieve en milieubewuste producten die iedere dag honderden miljoenen mensen bereiken in meer dan 170 landen over de hele wereld. Met ruim 23.000 werknemers in meer dan 85 landen, hecht Tetra Pak zeer veel waarde aan verantwoord industrieel leiderschap en een duurzame benadering van business. Het motto "PROTECTS WHAT'S GOOD™" reflecteert de bedrijfsvisie om voedsel veilig en bereikbaar te maken, waar ook ter wereld.

Tetra Pak en het Tetra Pak logo, PROTECTS WHAT’S GOOD en Tetra Alcross zijn trademarks en behoren tot de Tetra Pak Groep.

Voor meer informatie over Tetra Pak, bezoek onze websites:www.tetrapak.be en www.tetrapak.com.

 

 

 

 

 

 

Contacteer ons
Birgit Kamp Marketing & Communications Manager, Tetra Pak
Karin Stuys Perscontact, UPR Corporate
Birgit Kamp Marketing & Communications Manager, Tetra Pak
Karin Stuys Perscontact, UPR Corporate
Over UPR Corporate

UPR Corporate is een full-service public relations & communicatie kantoor, opgericht in 1998. 

UPR Corporate vertaalt uw bedrijfs- en marketingdoelstellingen naar sterke boodschappen voor media en stakeholders met één duidelijk doel: uw naam, merk, product of dienst geloofwaardig en effectief communiceren naar uw doelgroepen. 

UPR Corporate is actief in 3 prioritaire expertisevelden: 
Corporate communication: reputatie, merkbewustzijn en merkbekenheid opbouwen en ondersteunen. 
Brand & product communication: lanceren en ondersteunen van merken, producten en diensten. 
Crisis preparedness & communication: pro- en re-actief beschermen van uw reputatie, merk, producten en diensten

UPR Corporate
Nieuwelaan 127
1853 Strombeek-Bever